Είναι απαραίτητο πριν τη λήψη και την εγκατάσταση του Σίσυφου να διαβάσετε και να συμφωνήσετε με την Άδεια Χρήσης


Ενημερωτικό Δελτίο


Σας προτείνουμε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ώστε να ενημερώνεστε άμεσα για νέα και τυχόν αναβαθμίσεις :


Λήψη


Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του Σίσυφου από το αποθετήριο του EEΛΛΑΚ στο GitHub (για άμεση λήψη πατήστε εδώ)

Εγκατάσταση


Ακολουθούν σύντομες οδηγίες για την εγκατάσταση.


Στοίβα Λογισμικού

1. Απαιτήσεις Συστήματος

Ο Σίσυφος απαιτεί ένα σύστημα (εξυπηρετητή) με εγκατεστημένα και σε λειτουργία τα :

 • Apache ή άλλο Web Server

 • PHP με έκδοση μεγαλύτερη ή ίση της 5.6 (προτείνεται η έκδοση 7). Επίσης θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες οι παρακάτω PHP επεκτάσεις : curl, iconv, imap, json, mbstring, msqli, pdo, xml, zip.

 • MySQL ή MariaDB

Ο εξυπηρητητής μπορεί να βρίσκεται εντός της Σχολικής Μονάδας ή εκτός π.χ. σε εξυπηρετητή του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ή άλλου παρόχου.

Σε περίπτωση εξυπηρετητή εντός της σχολικής μονάδας, το λειτουργικό σύστημα μπορεί να είναι Linux/Unix ή Windows.
Για τα Windows μπορείτε να έχετε όλο το απαιτούμενο λογισμικό με την εγκατάσταση του πακέτου XAMPP ή του πακέτου WAMP


2. Αποσυμπίεση Αρχείων

Αποσυμπιέστε το αρχείο sisyphos.zip


3. Δημιουργία Φακέλου στον Εξυπηρετητή

Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο στον εξυπηρετητή όπου θα φιλοξενηθεί ο Σίσυφος. Για τις ανάγκες του παραδείγματος θα τον ονομάσουμε ‘sisyphos’.


4. Δημοσίευση/Αντιγραφή

«Ανεβάστε» ή αντιγράψτε όλα τα αποσυμπιεσμένα αρχεία του sisyphos.zip στον εξυπηρετητή σας, μέσα στον φάκελο ‘sisyphos’ που μόλις δημιουργήσατε.


5. Δημιουργία mysql Βάσης Δεδομένων

Δημιουργήστε στον εξυπηρετητή σας μια νέα mysql βάση δεδομένων.
Θα πρέπει να υπάρχει ένας χρήστης με κωδικό που να διαθέτει πλήρη δικαιώματα στη βάση αυτή. Αν ο χρήστης αυτός δεν υπάρχει, δημιουργήστε τον. Για λόγους ασφαλείας προτιμήστε να μη χρησιμοποιήσετε το χρήστη root αλλά να δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη.
Η εργασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με το phpMyAdmin, εφόσον το διαθέτει ο εξυπηρετητής σας.


6. Εκκίνηση Οδηγού Εγκατάστασης

Για να εκκινήσετε τον οδηγό εγκατάστασης θα πρέπει να «ανοίξετε» στο φυλομετρητή σας την παρακάτω ιστοσελίδα :

http://{yourwebserver}/sisyphos/sisSetup.html

Ο οδηγός εγκατάστασης αποτελείται από τρία (3) βήματα :

 • Βήμα 1 : Στο πρώτο βήμα καλείστε να διαβάσετε και να αποδεχτείτε την άδεια χρήσης.

 • Βήμα 2 : Στο δεύτερο βήμα καλείστε να ορίσετε τις παραμέτρους συστήματος.

  • Όνομα Σχολείου : Το όνομα σχολείου εμφανίζεται στην αρχική οθόνη σύνδεσης και ως τίτλος ιστοσελίδας σε όλες τις φόρμες του Σίσυφου.

  • MySQL Βάση Δεδομένων : Εισάγετε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει ο Σίσυφος.

  • Κωδικός Εγκαταστάτη : Για την πραγματοποίηση της εγκατάστασης και την αρχική σας σύνδεση στο Σίσυφο θα πρέπει να ορίσετε έναν ισχυρό κωδικό εγκαταστάτη.

 • Βήμα 3 : Στο τρίτο βήμα εισάγετε εκ νέου τον κωδικό εγκαταστάτη (που ορίσατε στο βήμα 2) και επιλέγοντας «Εγκατάσταση», εισάγονται στη βάση δεδομένων όλα τα απαραίτητα στοιχεία του Σίσυφου. Στην έκδοση 2020, επιλέγοντας "Διαγραφή των αρχείων εγκατάστασης, μετά από την επιτυχή εγκατάσταση", επιλογή που προτείνεται, μετά την εγκατάσταση εφόσον αυτή είναι επιτυχής, θα διαγραφούν για λόγους ασφάλειας όλα τα αρχεία εγκατάστασης τα οποία δεν χρειάζονται στη συνέχεια για τη λειτουργία του συστήματος.

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

7. Αρχική Σύνδεση στο Σίσυφο

Για να συνδεθείτε στο Σίσυφο θα πρέπει να «ανοίξετε» στο φυλομετρητή σας την παρακάτω ιστοσελίδα :

http://{yourwebserver}/sisyphos/index.php

Μπορείτε να συνδεθείτε για πρώτη φορά στο Σίσυφο, ως Διευθυντής, με όνομα χρήστη «manager» και κωδικό τον κωδικό εγκαταστάτη που ορίσατε στον οδηγό εγκατάστασης και στο βήμα 2.
Στη συνέχεια επιλέγοντας «Εργασίες Διαχείρισης (Σύστημα) Λογαριασμοί Χρηστών» μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία λογαριασμού του Διευθυντή (όνομα, email, όνομα χρήστη και κωδικό).


Οδηγίες για τις αρχικές ρυθμίσεις του συστήματος και την εισαγωγή των εξωτερικών δεδομένων (από το myschool και το ASC timetables) μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Εκκίνησης