Σύστημα Επίδειξης


Μπορείτε να δοκιμάσετε «ζωντανά» το Σίσυφο στο πλήρως λειτουργικό σύστημα επίδειξης που διαθέτουμε.

Αφορά ένα σχολείο (ΕΠΑΛ) που λειτούργησε κατά στο Σχολικό Έτος 2017-2018. Όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στο σύστημα επίδειξης ΔΕΝ είναι πραγματικά. Δημιουργήθηκαν τυχαία από μια δεξαμενή ονομάτων, επωνύμων, διευθύνσεων κ.α.

Μπορείτε να συνδεθείτε με τα παρακάτω «Ονόματα Χρήστη» :


manager

:

Διευθυντής του Σχολείου

assist-manager

:

Υποδιευθυντής του Σχολείου

admin

:

Διαχειριστής του Σίσυφου

teacher-1, teacher-2, …, teacher-30

:

Καθηγητής (ο teacher-22 είναι και υπεύθυνος τμήματος)

student-1, student-2, …, student-200

:

Μαθητής

parent-1, parent-2, … , parent-200

:

Γονέας


Για όλους τους λογαριασμούς ο «Κωδικός» είναι «demo».


Το σύστημα επίδειξης θα επαναφέρεται στην αρχική του μορφή τακτικά.
Μπορείτε να πειραματιστείτε ελεύθερα!


Σύνδεση σε εξυπηρετητή ιδιώτη παρόχου Σύνδεση σε εξυπηρετητή του SCH