Άδεια Χρήσης


Ο Σίσυφος διατίθεται ελευθέρα, ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα και σύμφωνα με τη «Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU Έκδοση 3 (GNU GPLv3)».Διαβάστε την Άδεια GNU GPLv3


Επιπρόσθετα κατανοείτε και συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι :


Αποποίηση Εγγυήσεων και Περιορισμός Ευθύνης

Η χρήση του λογισμικού αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη. Το λογισμικό παρέχεται "ως έχει" και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Δεν δίδεται εγγύηση

  • ότι το λογισμικό θα πληροί τις απαιτήσεις σας,

  • ότι το λογισμικό δεν θα περιέχει σφάλματα ή bug,

  • σχετικά με την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, την εγκαιρότητα, ή την απόδοση του λογισμικού και

  • ότι οποιαδήποτε σφάλματα του λογισμικού θα διορθωθούν.

Οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που λαμβάνεται ή αποκτάται μέσω της χρήσης του λογισμικού πραγματοποιείται με δική σας κρίση και κίνδυνο, ενώ εσείς φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημία στο σύστημα του υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή ή για απώλεια δεδομένων.

Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνετε από οποιονδήποτε, δεν πρόκειται να δημιουργήσει οποιαδήποτε εγγύηση που δεν δηλώνεται ρητά σε αυτούς τους ορούς και τις προϋποθέσεις.

Ο δημιουργός του λογισμικoύ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική, αποθετική ή υποδειγματική ζημία υποστείτε εσείς η οποιοσδήποτε χρήστης εξαιτίας της χρήσης του λογισμικού.

Φέρετε την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη των δεδομένων που καταχωρούνται στο λογισμικό. Παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων, απώλεια, καταστροφή, διαρροή ή παράνομη χρήση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με το γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR) είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Το λογισμικό δεν δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας. Η τήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας (backups) είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ο Σίσυφος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις νόμιμες διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία ενός Σχολείου. Είναι δική σας ευθύνη η γνώση και η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.