Διασύνδεση με την πλατφόρμα μάθησης Open eClassΟ Σίσυφος μπορεί να αποστείλει δεδομένα (μαθητές, καθηγητές και διδασκαλίες) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης Open eClass. Το Open eClass με τη σειρά του μπορεί να πιστοποιεί τους χρήστες του χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό) του Σίσυφου.


Με τις λειτουργίες αυτές το σχολείο, μαζί με το Σίσυφο, μπορεί πολύ εύκολα να διαθέτει και μια πλατφόρμα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης έτοιμη προς χρήση. Δεν απαιτείται καμία απολύτως αρχική ενεργεία από τους μαθητές και τους καθηγητές (εγγραφή χρηστών, δημιουργία μαθημάτων, εγγραφή σε μαθήματα κλπ) για την έναρξη των μαθημάτων.


Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Open eClass είναι ήδη γνωστό στην εκπαιδευτική κοινότητα αφού και η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) έχει υλοποιηθεί με το Open eClass. Η κοινή πλατφόρμα επιτρέπει μαθήματα που υπάρχουν ήδη στην η-τάξη του ΠΣΔ να μεταφερθούν στην τοπική εγκατάσταση του Open eClass αλλά και το αντίστροφο.


Η διασύνδεση των συστημάτων παρέχεται με τους εξής περιορισμούς :

  • Ο εξυπηρετητής του Open eClass θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στον εξυπηρετητή που φιλοξενεί και τη βάση δεδομένων (ΒΔ) του Σίσυφου και αντίστροφα ο εξυπηρετητής του Σίσυφου θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στον εξυπηρετητή που φιλοξενεί και τη ΒΔ του Open eClass.

  • Η διασύνδεση αφορά την έκδοση 3 του Open eClass (έχει δοκιμαστεί στις εκδόσεις 3.8 και 3.9.2).

Οι περιορισμοί αυτοί τίθενται καθότι το Open eClass (τουλάχιστον στην έκδοση 3) δεν παρέχει API (Application Programming Interface) για την αλληλεπίδρασή του με άλλα συστήματα. Επομένως η αποστολή των δεδομένων πραγματοποιείται με απευθείας εγγραφή τους στη ΒΔ του Open eClass.


Οδηγίες ΔιασύνδεσηςΛήψη και εγκατάσταση του Open eClass


Λάμβάνετε το Open eClass από τη διεύθυνση https://www.openeclass.org/%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7/ (έκδοση 3.9.2) και ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που δίδονται στη διεύθυνση https://docs.openeclass.org/el/install
Η εγκατάσταση της πλατφόρμας είναι εύκολη και συνήθως πραγματοποιείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.


Αρχικές ρυθμίσεις στο Open eClass


Προτείνεται μετά την εγκατάσταση να διαγράψετε τις δοκιμαστικές σχολές (κατηγορίες) και να διατηρήσετε/δημιουργήσετε μια και μοναδική κατηγορία για το σχολείο σας στην οποία θα επιτρέπεται η εγγραφή μαθημάτων και χρηστών. Σε κάθε περίπτωση αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία κατηγορίες ο Σίσυφος σας δίνει τη δυνατότητα να κατανείμετε τα μαθήματα και τους χρήστες σε αυτές.


Επίσης, καλό είναι, πριν την αποστολή των δεδομένων από το Σίσυφο, να ορίσετε τα προκαθορισμένα υποσυστήματα που θα είναι ενεργοποιημένα εξ ορισμού στα νέα μαθήματα της πλατφόρμας κατά τη δημιουργία τους. Για τη ρύθμιση αυτή συνδεθείτε ως Διαχειριστής στο Open eClass και κάνετε κλικ στα “Εργαλεία διαχείρισης”. Μετά επιλέξτε “Διαχείριση Μαθημάτων” και “Απενεργοποιημένα υποσυστήματα”. Στη φόρμα που εμφανίζεται επιλέξτε “Προκαθορισμένα υποσυστήματα”. Επιλέξτε τα υποσυστήματα που θέλετε να είναι εξ ορισμού ενεργοποιημένα στα νέα μαθήματα και κάντε κλικ στην “Υποβολή Αλλαγών”.


Ρύθμιση πιστοποίησης χρηστών στο Open eClass


Για να μπορεί το Open eClass να πιστοποιεί τους χρήστες με τους κωδικούς που ήδη έχουν στο Σίσυφο θα πρέπει να κάνετε τις εξής ενέργειες :

α) Αντιγράψτε το αρχείο auth.inc.php από το φάκελο sample του Σίσυφου (Λήψη) στο φάκελο modules/auth του Open eClass αντικαθιστώντας το υπάρχον αρχείο.

β) Συνδεθείτε ως Διαχειριστής στο Open eClass και κάντε κλικ στα “Εργαλεία διαχείρισης”. Μετά επιλέξτε “Διαχείριση Χρηστών” και “Πιστοποίηση Χρηστών”. Στην επιλογή “DB” επιλέξτε “Ρυθμίσεις πιστοποίησης”. Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα :Συμπληρώστε τα στοιχεί της ΒΔ που φιλοξενεί το Σίσυφο (4 πρώτα πεδία) και στα υπόλοιπα πεδία τα παρακάτω στοιχεία :

Όνομα πίνακα Βάσης Δεδομένων

:

zzzsys_user

Όνομα πεδίου Χρήστη στον πίνακα

:

sus_login_name

Όνομα πεδίου Συνθηματικού Χρήστη στον πίνακα

:

sus_login_password

Κρυπτογράφηση πεδίου συνθηματικού

:

MD5

Όνομα τρόπου πιστοποίησης

:

Sisyphos (ή όποιο άλλο όνομα επιθυμείτε)


Στη συνέχεια επιλέξτε “Υποβολή” και “Δοκιμή τρόπου πιστοποίησης” ώστε να βεβαιωθείτε ότι η πιστοποίηση λειτουργεί.


Αποστολή δεδομένων από το Σίσυφο


Πριν προχωρήσετε στην αποστολή των δεδομένων από το Σίσυφο στο Open eClass θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις αρχικές ρυθμίσεις για την εκκίνηση του συστήματος όπως περιγράφονται στις οδηγίες εκκίνησης και ιδιαίτερα όσον αφορά τους λογαριασμούς μαθητών/καθηγητών και τα μαθήματα. Επίσης θα πρέπει όσον το δυνατόν να έχετε καταλήξει στην κατανομή των μαθημάτων στους καθηγητές, στην κατανομή των μαθητών ανά τμήμα και σε κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος.


Επιλέξτε “Ρυθμίσεις και Εργασίες Διαχείρισης ► (Διασύνδεση) Open eClass”. Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα :Στο πρώτο μέρος της φόρμας συμπληρώστε τα στοιχεία της ΒΔ που φιλοξενεί το Open eClass και πατήστε “Σύνδεση”. Αν η σύνδεση είναι επιτυχής θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα και η ιεραρχία των κατηγοριών του Open eClass. Πριν από κάθε αποστολή θα πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία στην οποία θα σταλούν τα δεδομένα.


Κατά τη δημιουργία των διδασκαλιών μαζί με τις αλλαγές στη ΒΔ θα πρέπει να δημιουργηθούν και οι απαραίτητοι φάκελοι/αρχεία για κάθε μάθημα. Εάν ο Σίσυφος και το Open eClass φιλοξενούνται στο ίδιο εξυπηρετητή θα πρέπει στο πεδίο “Φάκελος των αρχείων του Open eClass στον εξυπηρετητή” να ορίσετε το φάκελο του Open eClass ώστε η εγγραφή να γίνει κατευθείαν εκεί. Εάν φιλοξενούνται σε διαφορετικό εξυπηρετητή, μπορείτε να εγγράψετε τα απαραίτητα αρχεία στον φάκελο tmp του Σίσυφου και στη συνέχεια να τα μεταφέρετε (χειροκίνητα) στον εξυπηρετητή του Open eClass.


Οι αποστολές των δεδομένων μπορούν να γίνουν και τμηματικά. Ο Σίσυφος θα ελέγξει αν υπάρχουν ήδη στο Open eClass και στην περίπτωση αυτή δεν θα προχωρήσει στην επανεισαγωγή τους.


Για την αποστολή των καθηγητών/μαθητών επιλέγετε από την αναδυόμενη λίστα τους καθηγητές/μαθητές του θέλετε και πατάτε “Αποστολή”.


Οι διδασκαλίες εμφανίζονται ανά μάθημα-τμήμα με βάση το τελευταίο προγραμματισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.


Για την αποστολή τους έχετε δύο επιπλέον επιλογές :

α) Μπορεί για κάθε διδασκαλία μάθημα-τμήμα στο Σίσυφο να δημιουργηθεί μια αντίστοιχη διδασκαλία στο Open eClass. Μπορείτε όμως επιλέγοντας τη “Συγχώνευση τμημάτων για το ίδιο μάθημα με τον ίδιο διδάσκοντα” να δημιουργηθεί στο Open eClass μια διδασκαλία για κάθε μάθημα που διδάσκεται από τον ίδιο καθηγητή στην οποία θα εισαχθούν ως εκπαιδευόμενοι όλοι οι μαθητές όλων των τμημάτων που διδάσκει ο καθηγητής το μάθημα. Για παράδειγμα εάν ένας καθηγητής διδάσκει το μάθημα της Φυσικής στα τμήματα Α1,Α2 και Α3 με την επιλογή αυτή θα δημιουργηθεί στο Open eClass μια διδασκαλία ( Α1,Α2,Α3 – Φυσική) με εκπαιδευτή τον καθηγητή και εκπαιδευόμενους τους μαθητές των τμημάτων Α1,Α2,Α3. Με τμηματική αποστολή των διδασκαλιών μπορεί να γίνει συνδυασμός των παραπάνω για διαφορετικά μαθήματα.

β) Επιλέγοντας “Αποστολή και των σχετιζόμενων με τη διδασκαλία καθηγητών-μαθητών αν δεν υπάρχουν ήδη στο Open eClass” ο Σίσυφος μπορεί να ελέγξει εάν οι καθηγητές/μαθητές των διδασκαλιών υπάρχουν ήδη στο Open eClass (έχουν λογαριασμούς). Αν όχι, κατά την αποστολή της διδασκαλίας δημιουργούνται ταυτόχρονα και οι λογαριασμοί αυτοί (εφόσον αυτοί υπάρχουν στο Σίσυφο).


Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η αντιστοίχηση των χρηστών μεταξύ του Σίσυφου και του Open eClass πραγματοποιείται με το “Όνομα Χρήστη” και η αντιστοίχηση των διδασκαλιών με το πεδίο “Κωδικός" μαθήματος του Open eClass (π.χ. sisyphos-19-1,4,7 => μάθημα που απεστάλη από το Σίσυφο με κωδικό 19 και συμπεριλαμβάνει τα τμήματα με κωδικούς 1,4,7).
Προτείνεται μετά την αποστολή των στοιχείων τα παραπάνω δεδομένα να μην τροποποιηθούν ώστε να είναι δυνατή η αντιστοίχηση σε μελλοντικές συμπληρωματικές αποστολές.


Μπορείτε να δείτε ένα σύστημα επίδειξης (demo) του Open eClass έτοιμο προς χρήση με δεδομένα απεσταλμένα από το σύστημα επίδειξης του Σίσυφου (οι κωδικοί των χρηστών είναι ίδιοι): Open eClass Demo