Δήλωση ΙδιωτικότηταςΗ εγκατάσταση του Σίσυφου σε κάθε σχολείο συνοδεύεται από τη δήλωσης ιδιωτικότητας, ένα ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της εφαρμογής.


Συντάκτης της είναι ο Άγγελος Νικολόπουλος, πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (2004), της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2017) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» (2010), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης). Είναι πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO).


Τον ευχαριστήσουμε θερμά για την πολύτιμη βοήθεια του και τις νομικές συμβουλές που μας πρόσφερε και τον καλωσορίζουμε στην ομάδα του Σίσυφου.


Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα της δήλωσης ιδιωτικότητας