ΣυνεισφοράΟ Σίσυφος αναπτύχθηκε και εξελίσσεται με μοναδικό κίνητρο την αγάπη για το Σχολείο και κυρίως για το πολύπαθο δημόσιο ελληνικό σχολείο. Έρχεται να προσφέρει δωρεάν λειτουργίες και δυνατότητες που απαντώνται μόνο σε ακριβά πληροφοριακά συστήματα ιδιωτικών σχολείων. Δεν είναι εμπορική εφαρμογή και δεν υπάρχει οικονομικό όφελος από αυτόν.


Μπορείτε και εσείς, αν το επιθυμείτε, να συνεισφέρετε στην προσπάθεια μας με διαφόρους τρόπους.


Αν χρησιμοποιείτε το Σίσυφο :

  • προσφέρετε ανατροφοδότηση. Στείλτε μας τις παρατηρήσεις, τα σχόλια σας, τις προτάσεις σας ή αναφορά για τυχόν λάθη.

  • προτείνετε τον και σε άλλα σχολεία, προσφέροντας ίσως και μια επίδειξη των δυνατοτήτων του.

  • υποστηρίξετε άλλους χρήστες ή άλλα σχολεία που ξεκίνησαν ή σκέφτονται να ξεκινήσουν να τον χρησιμοποιούν.

  • αν έχετε ευχέρεια λόγου, βοηθήστε μας να συγγράψουμε τα εγχειρίδια χρήσης.


Αν δεν χρησιμοποιείτε το Σίσυφο, υποστηρίξτε τον, θέτοντας τον υπόψιν του σχολείου σας ή άλλου φορέα του Υπουργείου Παιδείας στον οποίο έχετε πρόσβαση.


Αν είστε προγραμματιστής :

  • ελέγξτε τον για κενά ασφαλείας και ενημερώστε μας.

  • προτείνετε μας τεχνικές βελτιώσεις.


Επικοινωνία