Τι είναι ο Σίσυφος


Ο Σίσυφος είναι ένα ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα, διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για τα ελληνικά Σχολεία.

Προσφέρει :

Προσωποποιημένη ενημέρωση και δυνατότητες για κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας. Αναθέτει ρόλους με διαφορετικά δικαιώματα σε Μαθητές, Γονείς, Καθηγητές, Υπευθύνους Τμημάτων, Υποδιευθυντές, Γραμματείς, Διαχειριστές και Διευθυντή

Αξιολόγηση των Μαθητών με βαθμό και περιγραφική αξιολόγηση (με ελεύθερο κείμενο και με προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης)

Στοίβα Λογισμικού

Συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των απουσιών των Μαθητών. Καταχώριση των απουσιών και στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας

Αποστολή ατομικών και μαζικών Email και SMS. Αποστολή μαζικά και αυτόματα των συνόλων των απουσιών των μαθητών

Βιβλίο διδαχθείσας ύλης, για κάθε διδασκαλία, διαθέσιμο σε Καθηγητές και (με επιλογή) σε Μαθητές και Γονείς

Ατζέντα για σχόλια ανά Μαθητή και μάθημα με δυνατότητα επιλεκτικής δημοσίευσης τους στους Γονείς ή και τους Μαθητές

Πλήρες Ποινολόγιο Μαθητών

Ημερολόγιο Σχολείου για τον προγραμματισμό και το διαμοιρασμό συμβάντων και διαγωνισμάτων

Ηλεκτρονικά ραντεβού Γονέων με Καθηγητές

Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες - εκλογές για Μαθητές και Γονείς

Αυτόματη δημιουργία και αποστολή ενημερωτικών δελτίων email προς το Μαθητή και το Γονέα του με τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν το Μαθητή

Εκτυπώσεις σε μορφή PDF

Άντληση εξωτερικών δεδομένων από το myschool και το πρόγραμμα δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος ASC TimeTables σε μορφή Excel και XML. Δεν απαιτεί επανεισαγωγή των δεδομένων

Εξαγωγή δεδομένων για το myschool σε μορφή Excel

Αποστολή δεδομένων (μαθητές, καθηγητές, διδασκαλίες) στην πλατφόρμα μάθησης Open eClass

Ξεχωριστή εγκατάσταση για κάθε Σχολείο με τα δεδομένα του Σχολείου σε δικό του εξυπηρετητή (εντός της σχολικής μονάδας ή σε εξυπηρετητή του διαδικτύου π.χ. του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου)

Δεν περιέχει κανενός είδους διαφήμιση ή προώθηση εμπορικών προϊόντων


Ο Σίσυφος αναπτύσσεται από τον καθηγητή πληροφορικής Παπαδακάκη Νεκτάριο με τη συνεργασία εξαίρετων εκπαιδευτικών που κατέχουν θέσεις ευθύνης και είναι σε θέση να γνωρίζουν επακριβώς τις ανάγκες των Σχολείων που διοικούν. Την προσπάθεια αυτή συνδράμουν και πλήθος εκπαιδευτικών που αγαπούν το Σχολείο και πιστεύουν στη συνεργασία, τη συμμετοχή, το διαμοιρασμό και την επανάχρηση της γνώσης, την ανοιχτότητα Ευχαριστίες

Ο Σίσυφος λειτούργησε για πρώτη φορά το Σχολικό Έτος 2014-2015. Υλοποιήθηκε εξολοκλήρου με εργαλεία - λογισμικό ανοιχτού κώδικα και διατίθεται ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Ο Σίσυφος παρουσιάστηκε την Κυριακή 31-05-2020 στη διημερίδα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Περισσότερα


SISYPHOS, School Information SYstem Planned for Hellenic Open Schools. Περιγραφή